توضیحات محصول

موز مخصوص پذیرایی هر کیلو 6000 تومان
ادامه مطلب

مشخصات فنی